Поезия

Сваляне на всички:

Оригинално изписване: René Armand François Prudhomme

Няма биографична информация за Арман Сюли Прюдом.