Звезден капитан Ким Яворски (Звёздный капитан Ким Яворский)

Разказ

Сваляне на всички:

Оригинално изписване: Павел Амнуэль

Няма биографична информация за Павел Амнуел.