Оригинално изписване: Никола Ст. Калицин

Няма биографична информация за Никола Ст. Калицин.