Нели Христова

(преводач)

По-долу е показана статията за Нели Христова от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Нели Христова
преводачка

Преводач:
От езици: руски
На езици: български
Автори: Олга Ларионова

Нели Христова е преводачка на фантастични произведения.

Преводи