Спокойните почивки на инспектор Крафт (Мирные досуги инспектора Крафта)

Разказ

Оригинално изписване: Мариэтта Чудакова

Няма биографична информация за Мариета Чудакова.