Разкази

[±]

Красен Шидеров — Красен Енев Петров.

Наследник на старата българска фамилия Шидерови.

Роден на 8 ноември 1965 г. в град Шумен.

Живее в Кипър.

Член на дружество на писателите Шумен, член на дружество „Български писател“ Бургас.