Оригинално изписване: Juan Liscano Velutini

Няма биографична информация за Хуан Лискано.