Оригинално изписване: Ганка Константинова

Няма биографична информация за Ганка Константинова.