Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Ганка Константинова.