Оригинално изписване: Friedrich Rückert

Няма биографична информация за Фридрих Рюкерт.