Оригинално изписване: Fernand´ Esquio

Няма биографична информация за Фернанд Ишкиу.