Е. Уолдо Хънтър

((незнаен))

Е. Уолдо Хънтър е псевдоним на Теодор Стърджън.