Е. К. Джарвис

((незнаен))

Е. К. Джарвис е псевдоним на Харлан Елисън.