Е. Хънтър Уолдо

((незнаен))

Е. Хънтър Уолдо е псевдоним на Теодор Стърджън.