Оригинално изписване: Димитър Ленгечев

Няма биографична информация за Димитър Ленгечев.