Оригинално изписване: Димитрийка Думкова

Няма биографична информация за Димитрийка Думкова.