Оригинално изписване: Abraham Valdelomar

Няма биографична информация за Абраам Валделомар.