5,4 Тактика на грешките
The Tactics of Mistake,


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ТАКТИКА НА ГРЕШКИТЕ. 1994. Изд. Орфия, София. Биб. Фантастика, No.32. Фантастичен роман. Превод: [от англ.] Милена Томова [The Tactics of Mistake / Gordon DICKSON]. Формат: 17 см. Страници: 288. Цена: 40.00 лв.