Издание:

Автор: Весела Люцканова

Заглавие: Вина за невинните

Издание: първо

Издател: Народна младеж

Град на издателя: София

Година на издаване: 1986

Тип: роман

Националност: българска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2

Излязла от печат: май 1986 година

Редактор: Благовеста Касабова

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Елена Млечевска

Рецензент: Димитър Коруджиев

Художник: Стоян Христов

Коректор: Емилия Кожухарова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/2991