В края на двадесет и второто столетие, в безкрайните подземни галерии на Вечния Център, милиарди човешки тела очакват своето възкресение…

4,6 Заложници в Рая
Why Call Them Back from Heaven?,


Източник: http://www.bezmonitor.com/ (през http://sfbg.us)

 

Издание:

Клифърд Саймък. Заложници в Рая

Издателство „Полюси“, София, 1993

Библиотека Science Fiction, № 2

ISBN 954–547–004–6