Йън Ървайн
Тетрарх

(Том I: Аварията)

Книга трета

Сантенар е на колене. Проточилата се война с иноземните лиринкси бързо се доближава към край — край, в който човечеството ще се окаже губещата страна. Появата на огромна флотилия аахимски бойни конструкти прибавя мъчителна несигурност към нарастващото отчаяние: към коя от страните ще се присъединят нашествениците от Аахан? И каква е същинската цел на появата им?

Тиан е сломена. Опустошена от вина и отвращение към себе си, тя е принудена да бяга из изоставения Тиртракс, за да избегне отмъщението на неумолимия Ниш, твърдо решен да я изправи на съд заради извършеното от нея предателство.

Бъдещето на света се намира в ръцете на трима несъвършени: Тиан, чиято геомантия крие ключа към силата, способна да спаси или унищожи Сантенар; Ниш, самообявил се за инструмент на възмездие; и Иризис, чиито таланти са скрити дори от самата нея.

 

Поглъщащо четиво от най-висока степен… С тази книга Ървайн завоюва достойно място редом до творбите на Робърт Джордан, Дейвид Едингс и, особено уместно, могъщата Ан Маккафри. Страховито!

SFX

Удивително светопострояване.

Locus

На Саймън

Благодаря на Ерик, Саймън и Ангъс за забележките относно ръкописа, на моя агент Селва Антъни, на Кати Ларсен, Джанет Раунджак, Лора Харис и всички прекрасни хора от отдела по продажби в Penguin Books, както и на неуморния редактор Кей Ронай.

Запознанство с автора

Йън Ървайн е роден в Батърст през 1950 г. Завършил е колежа „Шевалие“ и университета в Сидни: бакалавър на науките по геология и докторска степен по океанография.

Първоначално Ървайн работи като проектен мениджър по проблемите на опазването на околната среда. През 1986 г. основава собствена консултантска фирма, извършваща проучвания за клиенти от Австралия и света. Работи в множество страни от Азиатско-тихоокеанския регион. В качеството си на експерт по замърсяването е взел участие в изготвяне на някои от австралийските насоки за опазването на океана.

Йън живее със семейството си в северната планинска част на Нов Южен Уелс. Поредиците „Взор през огледалото“ и „Кладенецът на ехото“ са публикувани в единадесет страни.

http://www.ian-irvine.com

 

 

4 Тетрарх
Tetrarch,

Речник

Герои и видове

Аахими: човешката разновидност, населяваща Аахан. Въпросната планета била поробена от малобройна група харони (Стоте). Аахимите се отличават с висок интелект, намиращ прояви в инженерните науки. Техни недостатъци са склонността им към меланхоличност, арогантност и високомерие. Множество аахими били доведени на Сантенар от Рулке в търсенето му на Златната флейта. Впоследствие те били предадени и унищожени във войните на Катаклизма. Оцелелите се оттеглили сред планините. Онези аахими, останали на родния си свят, се сдобили със свободата си след нарушаването на Забраната, когато оцелелите харони се върнали в празнотата.

Али: слугиня в Нириандиол.

Витис: приемен баща на Минис; аахим от Аахан. Предводител на клана Интис.

Гилаелит: ексцентричен геомант и матемант, живеещ в имението Нириандиол. Обсебен е от планетното Изкуство.

Гир-Дан: красив военен, изпратен във фабриката като наказание.

Гойс: занаятчия с брилянтни умения и нестабилен характер.

Гъс: надзирател на Гилаелитовите работници.

Гъртис: целителка, работеща за Гилаелит.

Джал-Ниш Хлар: перквизитор (провинциален инквизитор) на Ейнунар; баща на Ниш.

Дандри: работничка в мините край Тикси.

Зойл Аарп: умен, но неопитен занаятчия.

Интис: кланът на аахима Витис. Най-първи от Единадесетте клана.

Иризис Стирм: майстор във фабриката.

Кетила: по-голямата сестра на Колм.

Кларм: скрутатор на Боргистри; джудже.

Колм: момче, което се сприятелява с Ниш в бежанския лагер.

Крил-Ниш Хлар: бивш писар, настоящ осведомител и механик; прозвището му е Ниш (на местен диалект означава нищожество).

Ксервиш Флид: скрутатор на Ейнунар.

Лиет: женски лиринкс с небронирана кожа и неспособност да общува чрез цветове; много опитна в плътоформирането.

Лилиуен: дъщеря на Троист и Яра; сестра на Мериуен.

Лиринкси: огромни крилати хуманоиди, дошли на Сантенар след нарушаването на Забраната. Изключително интелигентни, способни да използват Тайното изкуство, главно за да задържат телата си във въздуха. Гравитацията на Сантенар е прекалено силна, за да им позволява да летят единствено с физически усилия. Общуват помежду си както вербално, така и посредством комплексен цветови код. Някои лиринкси притежават способността да плътоформират — да променят органични структури с помощта на Тайното изкуство. По време на престоя си в празнотата са използвали подобни умения, за да променят зародишите си и повишат способността им за оцеляване сред негостоприемната среда. Едно последствие от това е и неудовлетвореността, която лиринксите изпитват към могъщите си, но силно изменени тела.

Лиса: по-малката сестра на Джини; леля на Хани.

Луксор: аахимски предводител на клан, склонен да помирява останалите.

Малиен: аахимска героиня от времето на Огледалото. Матах на Тиртракс.

Марни: майката на Тиан, изключително горда от изпълняването на дълга си в размножителната палата.

Мериуен: дъщеря на Троист и Яра, сестра на Лилиуен.

Минис: млад високопоставен аахим, приемен син на Витис. Любим от сънищата на Тиан.

Михаил: верен слуга на Гилаелит.

М’ланти: прословут механик; на нея е възложено изработването на първия балон.

Нилатл: жестоко и кръвожадно създание; рожба на обединените плътоформителски усилия на Рил и Лиет.

Нирд: вестоносец на Гилаелит.

Никс: сенешал на Гилаелит.

Ниш: прозвище на Крил-Ниш Хлар, което той ненавижда.

Нуминатор: тайнствена фигура, спомената от опиянения скрутатор Флид.

Оинан: баща на Колм.

Оон-Ми: практична занаятчия от фабриката.

Перцептор: човек, който е в състояние да долавя Тайното изкуство — както следи от употребата му, така и пасивни излъчвания. Примерен представител: Юлия.

Пита: работник в мината край Тикси.

Рувикс: сержант от хората на скрутатор Ксервиш Флид.

Рулке: най-великият сред хароните; създател на първия конструкт.

С’лоунд: войник, пътувал в балона заедно с Ниш и Юлия.

Тиан Лиз-Мар: млада занаятчия с впечатляваща визуална памет и талант за изработка на контролери.

Тинкетил: майка на Колм.

Триор: аахимски предводител на клан.

Троист: амбициозен лейтенант от армията, унищожена от лиринксите край Никеранд.

Туниз: отговорник на фабриката.

Флей: ням слуга в Нириандиол. Съпруг на Гъртис.

Фин-Мах: следовател в Тикси; оглавява градското разузнавателно бюро.

Фистила Тир: наскоро родила занаятчия във фабриката.

Франси: по-малката сестра на Колм.

Хани: осемгодишно момиченце, поверено на Тиан, убито от аахимите.

Хила: пилот на въздухоплав.

Юлия: перцептор, чиито прекалено изострени сетива я лишават от нормално съществуване сред хора.

Яра: съпруга на Троист.

Артефакти и сили

Амплимет: изключително рядък хедрон, който дори и в естественото си състояние е способен да извлича енергия от полето, обгръщащо възлова точка.

Антрацизъм: самоизгаряне, причинено от изтеглянето на повече енергия от полето, отколкото тялото е в състояние да удържи. Антрацизмът заплашва както гадателите, така и занаятчиите. Сполетените от него представляват отвратителна гледка.

Бореа Нгурле (Пламтящата планина): голям вулкан с двоен кратер, разположен в северната част на Червейния лес. Притежава езеро и странен двоен възел. Домът на Гилаелит, Нириандиол, е построен край вътрешния ръб на кратера.

Възлови точки: редки места в света, където Тайното изкуство може да бъде изпълнявано с по-голяма лекота. Хедроните (или гадателите) са в състояние да извличат енергия от полето, обгърнало възловите точки, макар че в някои случаи между количеството й и разстоянието до точката съществува обратна зависимост. Операторите на кланкери трябва да съобразяват действията си с тези специфики. Възловите точки подлежат на пресушаване, в който случай е възможно да останат неизползваеми в продължение на години или дори векове. Гадателите усилено търсят по-стабилни и мощни източници на енергия, но до момента усилията им не се увенчават с успех. (Възможно е да има и успели, погинали в мига на откритието си.) Също така съществуват и антивъзли, където Изкуството изобщо не може да бъде използвано/ употребата му е ограничена и опасна. Обикновено такива места са планини, разломи и горещи точки.

Геомантия: най-трудното и могъщо от Тайните изкуства. Владеещият геомантия е в състояние да оказва контрол върху силите, движещи света. Тази сила носи и огромен риск за потребителя.

Двер: портал между две места (включително светове). Връзката между тях е установена чрез изменяща се трансизмерна „червейна дупка“.

Зиксибюл: аахимско приспособление, захранвано от амплимет, което създава двер.

Кладенецът на ехото: аахимска концепция, отнасяща се до отражението на времето, спомените и Историите. Понякога място на смърт и прераждане (към сходна циклична съдба). Също и усещане за плен от историята; неспособност за промяна съдбата на колектива (семейство, клан, вид). Възможно е да води началото си от свещен кладенец, намирал се на Аахан или на Сантенар. Кладенецът на ехото е част от аахимския фолклор. „Надникнах в Кладенеца на ехото.“ „Чух при Кладенеца.“ „Отивам да надникна в Кладенеца.“ Съществува вероятност Кладенецът на ехото да представлява и могъща възлова точка. Символизиран от триизмерния символ на безкрайността, вселената и нищото.

Кланкер (също армопед): бронирана механична бойна машина, снабдена с шест, осем или десет крака и съчленен корпус. Кланкерите биват задвижвани от енергия, извличана от полето с помощта на контролер, манипулиран от оператор. Стандартното им въоръжение включва катапулт и копиехвъргач, разположени в бойна кула в горната част на корпуса. Изработването на кланкери бива надзиравано от механици и занаятчии. Всеки кланкер е оборудван с чифт махови колела, съхраняващи аварийно количество енергия.

Конструкт: название за превозно средство, притежаващо общи черти с легендарния конструкт на Рулке. Конструктите изработени от аахимите, се отличават от конструкта на Рулке в неспособността си да летят.

Контролер: механичен уред с множество пипала, с който операторът установява мисловна връзка. Контролерът съдържа в себе си хедрон, който извлича енергия от активното поле и я предава към двигателните механизми на кланкера. Всеки контролер е индивидуално настроен към специфичния хедрон. Операторът се нуждае от известно време, за да овладее особеностите на настоящия контролер, използван от него. Продължителното отделяне на операторите от техните машини предизвиква абстиненция. Случаите, в които кланкерът претърпява повреда или бива унищожен, се посрещат изключително болезнено от операторите. Проявата може да бъде по-слаба, ако контролерът е оцелял и може да бъде инсталиран в друга машина.

Кристална треска: изпълнена с халюцинации лудост, причинена от пресилената работа с хедрон. Кристална треска заплашва занаятчиите и операторите на кланкери. Съществуват случаи, в които гадатели изпадат в подобно състояние заради преумора.

Нириандиол: домът на Гилаелит. Крепост и лаборатория, разположена на върха на Бореа Нгурле. Цялата постройка представлява геомантичен артефакт, целящ да спомага за изследванията на домакина.

Плътоформиране: част от Тайното изкуство, достъпна само за лиринксите. В началото плътоформирането е възникнало като способ за модифициране на зародиши. Понастоящем то включва способността за бавна трансформация на живо създание, която го прави по-подходящо за определена цел. Процесът е болезнен както за съществото, към което е насочен, така и за прилагащия го лиринкс. Заради високата енергоемкост може да бъде прилаган само върху дребни организми.

Поле: енергията, обгръщаща (и приемана за генерирана от) възлова точка. Тази енергия е източник на силата на гадателите. Знае се, че съществуват и редица други излъчвания, по-силни, макар че до момента не са открити методи за оползотворяването им (вж. сила).

Портал: приспособлението, което Тиан построява в Тиртракс, за да отвори прохода. Вж. зиксибюл.

Сила: древната магьосница Рансибъл Нунар е известна с излагането на основните гадателски закони, осъзнала, че недостигът на сила обуславя слабото им разбиране. Силата бива излъчвана от дифузни и слабо познати източници. Силата преминава най-напред през гадателя и причинява вредни последици, нарастващи съответстващо с могъществото на източника. В даден момент натрупването на тези ефекти неизменно довежда до летален изход.

Традиционният начин за заобикалянето на тези затруднения бил зареждането на някакъв артефакт, който впоследствие да бъде задействан. Този метод носи определени предимства, но недостатъкът му е по-слабият контрол над силата, която бива съхранявана.

Някои от древните са използвали артефакти, способни да съхраняват голямо количество енергия, а може би и да се самозареждат. Подробности не са известни, но това е единственият възможен отговор, защото иначе въпросните артефакти не биха могли да съхранят силата си в продължение на стотици (дори хиляди) години (пример: ааханското Огледало) или да изчерпват удивителни количества енергия, без да се изхабяват (легендарният конструкт на Рулке).

Нунар организирала група гадатели, които изцяло се посветили на проекта й и се заели да търсят отговор на тези въпроси. Гадателството по традиция било потайно дело — често се случвало практикуващите го да изхабят живота си в напразни изследвания, останали несподелени. Единствено военните действия ги накарали да споделят. По-късно Нунар съставила своята Специална силова теория, описваща откъде идва дифузната сила и как гадателите са в състояние да я използват: изтегляне не само чрез земните елементи, но и през ултраизмерния етер.

Гадателите теоретици работят над Общата силова теория, разглеждаща начина на действие на възловите точки и методите за безопасна експлоатация. Теорията за единната сила е другата насока, ангажирала вниманието им и целяща да представи всички полета, слаби и силни, като едно общо излъчване.

Тайно изкуство: употребата на магически и мистични сили (гадаене).

Таптер: названието, което Тиан дава на летящия конструкт.

Тиртракс: най-важният аахимски град на Сантенар. Намира се в едноименния връх, най-висок на Трите свята.

Хедрон: естествен или обработен кристал, образуващ се дълбоко под земята от кристализирането на течностите, циркулиращи през възлова точка. Занаятчиите са в състояние да придадат на хедрона възможност за етерен пренос на енергия. Често се използва рутилов кварц (кварц, съдържащ иглици рутил). Преди да бъде превърнат в хедрон, съответният кристал трябва да бъде „събуден“ от занаятчията. За целта бива използван индикатор. Хедронът трябва да се намира в границите на поле, за да може да извлича енергия. Дългата неупотреба може да причини закърняване на спецификите му, което от своя страна да наложи повторното му събуждане. Тази процедура крие риск.

Издание:

Автор: Йън Ървайн

Заглавие: Тетрарх

Преводач: Радин Григоров

Година на превод: 2013

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: MBG Books; Ем Би Джи Тойс ЕООД

Град на издателя: София

Година на издаване: 2013

Тип: роман

Националност: австралийска

Печатница: „Мултипринт“ ООД

Редактор: Елиза Чернева

ISBN: 978-954-2989-42-4

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/3628