Йън Ървайн
Геомант

(Том I: Бягството)

Книга първа

Усилената работа е единственото убежище, където самотната фабрична работничка Тиан може да избяга от кухото ежедневие на войната с извънземните лиринкси, продължаваща вече векове. Употребата на нов кристал донася на жената удивителни видения. Кристалът е събудил скритите у нея таланти: владеенето на геомантия, най-страховитото от Тайните изкуства — и най-опасното. Притежаването на тази магия може да се окаже решаващо за изхода от войната.

Но макар и изправено пред страховит неприятел, човечеството трябва да търси най-жестоките си врагове именно сред собствените си редици. Тласкана от завист, умопомрачително красивата и талантлива Иризис не се спира пред нищо, за да отстрани съперничката си, оспорваща нейното първенство в завода. Тиан се оказва заобиколена от все повече зложелатели и дори е принудена да бяга, за да се спаси, изоставяйки проучванията си. Твърде вероятно е тези проучвания да са единственото, стоящо на пътя на пълната лиринкска победа.

А никаква измяна не спира все по-коварните и гениални експерименти на иноземните създания… Които не познават предателството, но не се свенят да го използват.

 

… завладяващо приключение сред пейзаж, пълен с чудеса.

LOCUS

На Саймън

Благодаря на Ерик, Саймън и Ангъс за забележките относно ръкописа, на моя агент Селва Антъни, на Кати Ларсен, Джанет Раунджак, Лора Харис и всички прекрасни хора от отдела по продажби в Penguin Books, както и на неуморния редактор Кей Ронай.

Запознанство с автора

Йън Ървайн е роден в Батърст през 1950 г. Завършил е колежа „Шевалие“ и университета в Сидни: бакалавър на науките по геология и докторска степен по океанография.

Първоначално Ървайн работи като проектен мениджър по проблемите на опазването на околната среда. През 1986 г. основава собствена консултантска фирма, извършваща проучвания за клиенти от Австралия и света. Работи в множество страни от Азиатско-тихоокеанския регион. В качеството си на експерт по замърсяването е взел участие в изготвяне на някои от австралийските насоки за опазването на океана.

Йън живее със семейството си в северната планинска част на Нов Южен Уелс. Поредиците „Взор през огледалото“ и „Кладенецът на ехото“ са публикувани в единадесет страни.

http://www.ian-irvine.com

 

5,3 Геомант
Geomancer,

Речник

Герои и видове

Аахими: човешката разновидност, населяваща Аахан. Въпросната планета била поробена от малобройна група харони (Стоте). Аахимите се отличават с висок интелект, намиращ прояви в инженерните науки. Техни недостатъци са склонността им към меланхоличност, арогантност и високомерие. Множество аахими били доведени на Сантенар от Рулке в търсенето му на Златната флейта. Впоследствие те били предадени и унищожени във войните на Катаклизма. Оцелелите се оттеглили сред планините. Онези аахими, останали на родния си свят, се сдобили със свободата си след нарушаването на Забраната, когато оцелелите харони се върнали в празнотата.

Баркъс: покоен майстор във фабриката, чичо на Иризис.

Ги-Хад: отговорник на фабриката.

Гол: мързелив хлапак, който работи около пещите.

Грист: раздразнителен надзирател във фабриката. Пристрастен към нига.

Джал-Ниш Хлар: перквизитор (провинциален инквизитор) на Ейнунар; баща на Ниш.

Джоейн (Джо): възрастен миньор, притежаващ усет да намира подходящи кристали. Единственият близък приятел на Тиан.

Ейрин Мас: полуидиот, който отглежда целебен мъх и се отличава с апетит към собствения си пол.

Иризис Стирм: занаятчия във фабриката; племенница на майстор Баркъс.

Ки-Ара: свръхемоционален оператор на кланкер.

Крил-Ниш Хлар: бивш писар, настоящ осведомител и механик; прозвището му е Ниш (на местен диалект означава нищожество).

Ксервиш Флид: скрутатор на Ейнунар.

Лекс: дневен пазач в мината.

Лиринкси: огромни крилати хуманоиди, дошли на Сантенар след нарушаването на Забраната. Изключително интелигентни, способни да използват Тайното изкуство, главно за да задържат телата си във въздуха. Гравитацията на Сантенар е прекалено силна, за да им позволява да летят единствено с физически усилия. Общуват помежду си както вербално, така и посредством комплексен цветови код. Някои лиринкси притежават способността да плътоформират — да променят органични структури с помощта на Тайното изкуство. По време на престоя си в празнотата са използвали подобни умения, за да променят зародишите си и повишат способността им за оцеляване сред негостоприемната среда. Едно последствие от това е и неудовлетвореността, която лиринксите изпитват към могъщите си, но силно изменени тела.

Марни: майката на Тиан, изключително горда от изпълняването на дълга си в размножителната палата.

Матрона: жената, отговаряща за размножителната палата в Тикси.

Мису: легендарна гологръда героиня от революционните времена.

Мул-Лим: аптекар във фабриката.

Нига: наркотик, използван от войниците в екстремни условия. Приемът на нига помага срещу студ и умора. Нига намира приложение и в медицината, където се употребява като успокоително и обезболяващо средство. Използват се листата на едноименното растение.

Ниш: прозвище на Крил-Ниш Хлар, което той ненавижда. (Още по-омразен нему вариант: Ниш-Наш).

Нод: работник, отговарящ за пропускателния режим на фабриката.

Перцептор: човек, който е в състояние да долавя Тайното изкуство — както следи от употребата му, така и пасивни излъчвания. Примерен представител: Юлия.

Раня Мхел: екзаминатор; майка на Ниш, която държи баща му под чехъл.

Рузия: възрастна целителка във фабриката; сетивата й са отслабнали от възрастта, но умът й все още е запазил остротата си.

Тиан Лиз-Мар: млада занаятчия с впечатляваща визуална памет и талант за изработка на контролери.

Тул-Кин: целител във фабриката; пияница.

Фелеми: специфичен дълголетен човешки вид. Повечето от тях са изчезнали, макар на Сантенар все още да се срещат техни представители.

Фин-Мах: следовател в Тикси; оглавява градското разузнавателно бюро.

Фистила Тир: бременна занаятчия във фабриката.

Фламас: гадател. Юлия е прекарала години в тъмницата му.

Флин: избухлив миньор; има навика да вари и продава нелегален алкохол.

Юлия: перцептор, чиито прекалено изострени сетива я лишават от нормално функциониране сред хора.

Артефакти и сили

Антрацизъм: самоизгаряне, причинено от изтеглянето на повече енергия от полето, отколкото тялото е в състояние да удържи. Антрацизмът заплашва както гадателите, така и занаятчиите. Сполетените от него представляват отвратителна гледка.

Възлови точки: редки места в света, където Тайното изкуство може да бъде изпълнявано с по-голяма лекота. Хедроните (или гадателите) са в състояние да извличат енергия от полето, обгърнало възловите точки, макар че в някои случаи между количеството й и разстоянието до точката съществува обратна зависимост. Операторите на кланкери трябва да съобразяват действията си с тези специфики. Възловите точки подлежат на пресушаване, в който случай е възможно да останат неизползваеми в продължение на години или дори векове. Гадателите усилено търсят по-стабилни и мощни източници на енергия, но до момента усилията им не се увенчават с успех. (Възможно е да има и успели, погинали в мига на откритието си.) Също така съществуват и антивъзли, където Изкуството изобщо не може да бъде използвано или употребата му е ограничена и опасна. Обикновено такива места са планини, разломи и горещи точки.

Геомантия: най-трудното и могъщо от Тайните изкуства. Владеещият геомантия е в състояние да оказва контрол върху силите, движещи света. Тази сила носи и огромен риск за потребителя.

Двер: портал между две места (включително светове). Връзката между тях е установена чрез изменяща се трансизмерна „червейна дупка“.

Кладенецът на ехото: аахимска концепция, отнасяща се до отражението на времето, спомените и Историите. Понякога място на смърт и прераждане (към сходна циклична съдба). Също и усещане за плен от историята; неспособност за промяна съдбата на колектива (семейство, клан, вид). Възможно е да води началото си от свещен кладенец, намирал се на Аахан или на Сантенар. Кладенецът на ехото е част от аахимския фолклор. „Надникнах в Кладенеца на ехото.“ „Чух при Кладенеца.“ „Отивам да надникна в Кладенеца.“ Съществува вероятност Кладенецът на ехото да представлява и могъща възлова точка. Символизиран от триизмерния символ на безкрайността, вселената и нищото.

Кланкер (също армопед): бронирана механична бойна машина, снабдена с шест, осем или десет крака и съчленен корпус. Кланкерите биват задвижвани от енергия, извличана от полето с помощта на контролер, манипулиран от оператор. Стандартното им въоръжение включва катапулт и копиехвъргач, разположени в бойна кула в горната част на корпуса. Изработването на кланкери бива надзиравано от механици и занаятчии. Всеки кланкер е оборудван с чифт махови колела, съхраняващи аварийно количество енергия.

Конструкт: название за превозно средство, притежаващо общи черти с легендарния конструкт на Рулке. Конструктите, изработени от аахимите, се отличават от конструктите на Рулке в неспособността си да летят.

Контролер: механичен уред с множество пипала, с който операторът установява мисловна връзка. Контролерът съдържа в себе си хедрон, който извлича енергия от активното поле и я предава към двигателните механизми на кланкера. Всеки контролер е индивидуално настроен към специфичния хедрон. Операторът се нуждае от известно време, за да овладее особеностите на настоящия контролер, използван от него. Продължителното отделяне на операторите от техните машини предизвиква абстиненция. Случаите, в които кланкерът претърпява повреда или бива унищожен, се посрещат изключително болезнено от операторите. Проявата може да бъде по-слаба, ако контролерът е оцелял и може да бъде инсталиран в друга машина.

Кристална треска: изпълнена с халюцинации лудост, причинена от пресилената работа с хедрон. Кристалната треска заплашва занаятчиите и операторите на кланкери. Съществуват случаи, в които гадатели изпадат в подобно състояние заради преумора.

Плътоформиране: част от Тайното изкуство, достъпна само за лиринксите. В началото плътоформирането е възникнало като способ за модифициране на зародиши. Понастоящем то включва способността за бавна трансформация на живо създание, която го прави по-подходящо за определена цел. Процесът е болезнен както за съществото, към което е насочен, така и за прилагащия го лиринкс. Заради високата енергоемкост може да бъде прилаган само върху дребни организми.

Поле: енергията, обгръщаща (и приемана за генерирана от) възлова точка. Тази енергия е източник на силата на гадателите. Знае се, че съществуват и редица други излъчвания, по-силни, макар че до момента не са открити методи за оползотворяването им (вж. сила).

Сила: древната магьосница Рансибъл Нунар е известна с излагането на основните гадателски закони, осъзнала, че недостигът на сила обуславя слабото им разбиране. Силата бива излъчвана от дифузни и слабо познати източници. Силата преминава най-напред през гадателя и причинява вредни последици, нарастващи съответстващо с могъществото на източника. В даден момент натрупването на тези ефекти неизменно довежда до летален изход.

Традиционният начин за заобикалянето на тези затруднения бил зареждането на някакъв артефакт, който впоследствие да бъде задействан. Този метод носи определени предимства, но недостатъкът му е по-слабият контрол над силата, която бива съхранявана.

Някои от древните са използвали артефакти, способни да съхраняват голямо количество енергия, а може би и да се самозареждат. Подробности не са известни, но това е единственият възможен отговор, защото иначе въпросните артефакти не биха могли да съхранят силата си в продължение на стотици (дори хиляди) години (пример: ааханското Огледало) или да изчерпват удивителни количества енергия, без да се изхабяват (конструкт на Рулке).

Нунар организирала група гадатели, които изцяло се посветили на проекта й и се заели да търсят отговор на тези въпроси. Гадателството по традиция било потайно дело — често се случвало практикуващите го да изхабят живота си в напразни изследвания, останали несподелени. Единствено военните действия ги накарали да споделят. По-късно Нунар съставила своята Специална силова теория, описваща откъде идва дифузната сила и как гадателите са в състояние да я използват: изтегляне не само чрез земните елементи, но и през ултраизмерния етер.

Гадателите теоретици работят над Общата силова теория, разглеждаща начина на действие на възловите точки и методите за безопасна експлоатация. Теорията за единната сила е другата насока, ангажирала вниманието им и целяща да представи всички полета, слаби и силни, като едно общо излъчване.

Тайно изкуство: употребата на магически и мистични сили (гадаене).

Хедрон: естествен или обработен кристал, образуващ се дълбоко под земята от кристализирането на течностите, циркулиращи през възлова точка. Занаятчиите са в състояние да придадат на хедрона възможност за етерен пренос на енергия. Често се използва рутилов кварц (кварц, съдържащ иглици рутил). Преди да бъде превърнат в хедрон, съответният кристал трябва да бъде „събуден“ от занаятчията. За целта бива използван индикатор. Хедронът трябва да се намира в границите на поле, за да може да извлича енергия. Дългата неупотреба може да причини закърняване на спецификите му, което от своя страна да наложи повторното му събуждане. Тази процедура крие риск.


Издание:

Автор: Йън Ървайн

Заглавие: Геомант

Преводач: Радин Григоров

Година на превод: 2013

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: MBG Books; Ем Би Джи Тойс ЕООД

Град на издателя: София

Година на издаване: 2013

Тип: роман

Националност: австралийска

Печатница: „Мултипринт“ ООД

Редактор: Елиза Чернева

ISBN: 978-954-2989-40-0

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/3599