ГЪЛИВЕР ФОЙЛ — AS-128/127:006

Мъж с огромна физическа сила и неразвит интелектуален потенциал, липса на амбиции, избухлив. Стереотип на Обикновен Мъж. Един неочакван шок би могъл да го разбуди, но психолозите не откриват ключ към това…

Доведен до отчаяние, на кошмарната граница между живота и смъртта, той изостави всички правила и привички, върна се към първичното същество, което жадува да се освободи и оцелее…

И стана чудо… Съвкупната енергия на един цялостен човешки организъм, на всяка клетка, фибра, нерв и мускул се включи в този стремеж, в тази жажда за живот и Фойл премина в новата, почти хоризонтална ос на времето, движен от чудната способност на човешката мисъл, неограничавана вече от схващания за невъзможност.

Той достигна това, което не бяха направили други преди него. Джонтира през пространството и времето, като превърна „i“ от имагинерно число в реалност…

Той джонтира…

5,3 Тигър! Тигър!
Tiger! Tiger! [=The Stars My Destination],


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ТИГЪР! ТИГЪР!. 1993. Изд. Летера Прима, София. Биб. Научна Фантастика. Фантастичен роман. Превод: [от англ.] Антоанета Донкова [Tiger! Tiger!, Alfred BESTER]. Формат: 17 см. Тираж: 10 000 бр. Страници: 308. Цена: 17.00 лв. ISBN: 954-8163-07-1.