Една вихрена любовна история, един низ от драматични сблъсъци, едно надникване в непознатия свят на висшата дипломация.

На един пищен прием Елизабет среща Карл — мъжа, който тайно е обичала, и за нея и семейството й светът излиза от руслото на богатия, но някак застинал живот… Падения и страсти, обич и достойнство се завъртат в луда вихрушка, за да изникнат хиляди въпроси… и отговори…

4,3 Жената на дипломата
The Diplomat`s Wife,


Издание:

Автор: Луиз Пенингтън

Заглавие: Жената на дипломата

Преводач: Тинко Трифонов

Година на превод: 1995

Издател: ИК „Компас“

Град на издателя: Варна

Година на издаване: 1995

Тип: роман

Печатница: „Абагар“ — Велико Търново

Редактор: Любен Иванов

Художник: Светлана Стоянова; Борислав Чонков

Коректор: Диана Черногорова

ISBN: 954-8181-63-0

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/10540