Издание:

Чичо Стоян. Щъркел шарен, дългокрак

Художник: Мана Парпулова

 

Издателство „Български художник“, 1984

Библиотека „Слънчеви извори“

 

Съставител: Тодор Янчев

Рецензент: Михаил Василев

Редактор: Майя Начкова

Художествен редактор: Кирил Гюлеметов

Технически редактор: Здравко Божанов

Коректор: Евелина Георчева