В картините на френския живописец от 18 век Антоан Вато зад лекотата на сюжетите и безгрижието на елегантните персонажи и галантните празници винаги се усеща тъгата на художника, съзнаващ неустойчивостта и обречеността на обкръжаващата го действителност.

В талантливата, нетрадиционно написана книга на Михаил Герман разказът за съдбата и изкуството на художника Антоан Вато, изграден въз основа на мемоаристика и други малко известни документи и материали, дава широка картина на обществения и културен живот на Франция от „епохата на Вато“.

Великото в творенията на големите майстори е това, че те ни настройват към разумни беседи, към сериозни и задушевни разговори; те пораждат в нашето въображение низ от мимолетни образи, подобни на гирлянди, които непрекъснато се разединяват и съединяват; унасят ни в сладки копнежи, будят смътно и леко любопитство, подтикващо ни да се интересуваме от всичко, без да изчерпват нищо докрай; те възкресяват скъпи спомени, помагат ни да забравяме дребните грижи и с трепет да надничаме в собствената си душа.

Анатол Франс

5 Антоан Вато
Антуан Ватто,

Издание:

Автор: Михаил Герман

Заглавие: Антоан Вато

Преводач: Маргарита Савова

Година на превод: 1983

Език, от който е преведено: френски

Издание: първо

Издател: „Български художник“

Град на издателя: 1983

Година на издаване: 1983

Тип: биография

Националност: френска

Печатница: ДП „Георги Димитров“ София

Излязла от печат: 30.VIII.1983 г.

Редактор: Ани Владимирова

Художествен редактор: Иван Димитров

Технически редактор: Георги Димитров

Рецензент: Ани Павлова-Ставрева

Коректор: Димитрина Еленова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/10045