Издание:

Плува, плува корабче

(английски детски песнички)

 

Преразказал: Самуил Маршак

Художник: Владимир Конашевич

Превод от руски: Христо Радевски

Издателство: Народна култура, София, 1959 г.

 

Съдържание:

Корабчето

Ковачът

Вейте, вейте ветрове

Овнето

Разговор

Тримата мъдреци

Пирог

Рано си лягай

Не може да бъде

Ръкавичките

Иван-Диван

Робин-Бобин

Храбреци

Мери

За момчетата и момичетата

Веселият цар

Котенцата

Ако да би

Неделна разходка

Бабата

Тримата ловци

На гости у кралицата

Царският пирог

Мишката в чувала

Том, синът на тръбача

Признак

Свещта

Прасенцата

Кралският поход

Гвоздей и подкова

Въпрос и отговор

Къщата, която Джек построи