„Един нов поглед към Америка“

в. „Чикаго сън-таймс“

„Една от най-хубавите книги на Стайнбек. Задълбочена, откровена и безкрайно приятна за четене. Една трептяща, смислена и забележително ясна панорама на нашата земя и нашия народ. Книга, която трябва да се вкусва по мъничко, да се обсъжда грижливо и да се приветствува от сърце.“

в. „Бостон Хералд“

„Задълбочени наблюдения върху живота, блестящи описания на природата, чудесни и красноречиви диалози, упорито вникване в американските нрави — всичко това, създадено от един майстор на писателското изкуство.“

в. „Чикаго Трибюн“

„Стайнбек търси оная Америка, истинската Америка, за чиято загуба той писа с такава горчивина в последния си роман «Зимата на нашето недоволство».“

сп. „Иностранная литература“

„Един съвсем различен Стайнбек.“

в. „Ню Йорк Хералд Трибюн“

„Неговата любов към хората е тъй голяма, че той намира и удивление, и радост, и досада, и пориви, и гняв у всяко срещнато човешко същество… Стайнбек тръгва да види и чуе и постига това с бързия си ум и с честното си сърце.“

сп. „Тайм“

„Стайнбек живо долавя неспокойството на една нация без корени, мелодраматичния контраст в природата, растящата стандартизация на живота, ужасите на расовото напрежение. Задушевна, мъдра, очарователна и проникновена книга.“

„Бук-ъв-дъ-мънт клъб нюз“

„Обмислена, любеща и добра книга, пълна с мъдрост.“

в. „Оукланд Трибюн“

„Дълбока, изтъкана от съчувствие, а често и от гняв книга — честният доклад на един от нашите най-големи писатели.“

в. „Сан Франциско Игзаминър“

„Едно тъжно, смешно и славно пътешествие. Най-хубавата му книга.“

в. „Тулса Уърлд“

Издание:

Автор: Джон Стайнбек

Заглавие: Пътешествия с Чарли

Преводач: Кръстан Дянков

Език, от който е преведено: английски

Издател: Държавно издателство — Варна

Град на издателя: Варна

Година на издаване: 1965

Тип: пътепис

Печатница: ДПК „Странджата“, Варна

Излязла от печат: 10.IV.1965 г.

Редактор: Лиляна Александрова

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Георги Иванов

Художник: Иван Кьосев

Коректор: Елена Върбанова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/9056