Всеки музикант с удоволствие ще потвърди, че един оркестър по всяко време може да се откаже от диригента, но не и от контрабаса.

Контрабасът е любима, приятел, враг и пречка по пътя за личностното самоопределяне на главния герой. Творбата е партитура за солист и контрабас, човек и инструмент — истински взрив от комични откровения и лирични отклонения.

„Контрабасът“ написах през лятото на 1980 г. Става дума, наред с разни други неща, за съществуването на човека в стаичката му. При писането се ръководех от собствения си опит, защото и аз прекарвам значителна част от живота си в стаички, които напускам с голямо усилие. Надявам се някой ден да открия толкова тясна стаичка, че да се уморя от самотата. Тогава ще напиша пиеса за двама в повечко стаи.

Патрик Зюскинд

Патрик Зюскинд е роден през 1949 г. в Амбах на Щарнбергер Зее — Германия. Получава музикално образование, следва средновековна и нова история в Мюнхенския университет и в Екс-ан-Прованс.

Започва да си изкарва хляба с писане на сценарии, работи в патентния отдел на „Сименс“, като пианист в танц-бар, треньор по тенис на маса…

Литературният му дебют е едноактният монолог „Контрабасът“.

Романът му „Парфюмът“ е определен за един от най-известните, писани на немски език, и една от най-четените книги в света. В него писателят пресъздава в текст едно от шестте сетива, а другите описва в следващите си книги: „Гълъбът“, „Историята от господин Зомер“, „Три истории и едно наблюдение“, „За любовта и смъртта“.

Литературните критици го определят като феномен на литературния фронт: изключителен разказвач, вещ психолог и писател, надарен с фино чувство за хумор и въображение.

Носител е на редица литературни награди.

Зюскинд не обича показността, не се появява по телевизии, не участва в радиопредавания, не желае снимката му да се тиражира по вестници и списания, не дава интервюта.

Каквото има да споделя с читателите, прави го чрез произведенията си.

1 Контрабасът
Der Kontrabaβ,


Издание:

Автор: Патрик Зюскинд

Заглавие: Контрабасът

Преводач: Калина Мискес

Година на превод: 2008

Език, от който е преведено: немски

Издание: първо

Издател: ИК „Унискорп“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2008

Тип: пиеса

Националност: немска

Печатница: „Унискорп“ ООД

Излязла от печат: 2008

Редактор: Ваня Пенева

Художник: Максим Ячев

Коректор: Грета Петрова

ISBN: 978-954-330-173-7

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4496