„Антикапиталистическото мислене“ представя в блестяща, сбита и ярко полемична форма основни идеи на големия австрийски мислител Лудвиг фон Мизес. Книгата прави силно впечатление и няма да остави равнодушен всеки, който се е докоснал до нея. Това е остър и безкомпромисен памфлет в защита на свободния, автентичен капитализъм, на капитализма laissez-faire, наситен с много духовна енергия, с публицистичен патос, с тънка ирония, а понякога и с убийствено презрение. Последното, което може да се каже за тази книга, е, че е професионално суха и академично скучна. Поразително е, че сложни и спорни проблеми се поднасят по изключително убедителен и достъпен начин. Не е нужно да си икономист, за да разбереш икономическите идеи на автора.

Книгата е изключително актуална и сега, в конкретния български културно-исторически и политически контекст. Това се определя от универсалното значение на разглежданите в нея проблеми. Най-вече от обстоятелството, че кръстоносният поход, войната срещу капитализма, никога и никъде не са стихвали, включително и в съвременна посткомунистическа България.

проф. Валери Димитров


Издание:

Автор: Лудвиг фон Мизес

Заглавие: Антикапиталистическото мислене

Преводач: Александър Николов

Година на превод: 2008

Език, от който е преведено: Английски

Издател: Сиела

Година на издаване: 2008

Отговорен редактор: Светлана Минева

Редактор: Валери Димитров

Технически редактор: Божидар Стоянов

Коректор: Диди Петкова

ISBN: 978-954-28-0290-7

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7135