Издание:

Автор: Неделчо Драганов

Заглавие: Два пищова и едно куцо магаре

Издание: второ

Издател: „Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Град на издателя: София

Година на издаване: 1972

Тип: повест

Националност: българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“ — София 1972

Излязла от печат: 14. VI. 1972

Редактор: Ваня Филипова

Художествен редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Георги Иванов

Художник: Петър Рашков

Коректор: Йорданка Танева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6749