Името на К. В. Керам е добре известно на нашата читателска публика от нашумялата му книга „Богове, гробници и учени“, претърпяла две издания у нас. Книгата „Най-древният жител на Америка“ (оригиналното заглавие е „Първият американец“) е последното произведение на писателя, издадено през 1972 г., малко преди неговата смърт.

С присъщия си увлекателен стил, но и с научна добросъвестност авторът разказва за развитието на един от значителните раздели на съвременната археология — за изследването на праисторията на северноамериканския континент, за предколумбовите цивилизации.

Кои са били най-древните жители на Америка? Как са се озовали те в Новия свят — по море или по „сухоземния мост“ на мястото на днешния Берингов проток? Поддържали ли са връзки със своята прародина? Наистина ли викингите са изпреварили Колумб в откриването на новия континент? Тези и много други въпроси се преплитат около загадката на предколумбовия индианец. Както в „Богове, гробници и учени“, Керам проследява перипетиите на изследванията чрез завладяващата история на различните археологически експедиции, като същевременно запознава читателя с житейския път и работните методи на най-видните учени в тази област.

Издание:

Автор: К. В. Керам

Заглавие: Най-древният жител на Америка

Преводач: Христо Ковачевски

Година на превод: 1987

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: Български художник

Град на издателя: София

Година на издаване: 1987

Тип: научнопопулярен текст

Националност: немска

Печатница: ДП „Георги Димитров“, бул.Ленин 117, София

Излязла от печат: 30.XII.1987 г.

Редактор: Никола Георгиев

Редактор на издателството: Елена Генова

Художествен редактор: Тома Томов

Технически редактор: Йордан Йорданов

Научен редактор: проф. Велизар Велков

Рецензент: проф. Велизар Велков

Коректор: Лидия Станчева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5528