— Предполагам, не желаете да ми станете приятел, господин Паркър? — Майк погледна Сара. — Мама каза, че вие…

Гейб видя паниката в очите на младата жена, но забеляза и нещо друго — колко много обича тя сина си. Това го накара да опита отново. Сам не разбираше защо го прави, след като в агенцията имаше дълъг списък от чакащи. И все пак се извърна и предложи:

— Какво ще кажете да помислим тази вечер и утре да поговорим отново?

Гласът му проехтя в главата й. Тя кимна безмълвно. В този момент повече от всичко на света искаше той да си отиде.

4 Баща под наем
Island child,