Екстремното и стремежът към самоусъвършенстване е в кръвта им. Надхвърляйки физическите способности на обикновените хора, вървейки по тънката граница между живота и смъртта, те получават нещо много повече от доза адреналин. Най-добрите от най-добрите си спечелват правото да се докоснат до тайните на древните бойни изкуства и да опознаят света на неизследваните възможности на човешкия организъм. Чудовищна сила и невероятна ловкост, управление на вътрешната енергия и подчиняване на древни духове… Някои наричат това магия, други — мистика, в действителност всичко е резултат от дълги и изнурителни тренировки.

5,6 Игра на маски
Игры масок,