Дилян Бенев е роден във Варна. Завършва вътрешна търговия в Икономическия университет — Варна. От шестнайсет години живее и работи в София. Има множество публикации в медиите. Издал е пет сатирични книги с притчи, фрагменти, афоризми, епиграми и разкази. Има нестандартен стил — с елементи на сюрреализъм и абсурдизъм.

Сборникът съдържа избрани афоризми от книгите „Артефакти“, „Непростимо“, „Инвазия“ и „Сатирисловия“, както и над четиристотин непубликувани досега.