Благодаря на теб, Постоянни Читателю, защото — както винаги, накрая всичко опира до теб.

Без теб по веригата не тече ток.

Ако нещо от това, което сега ти предлагам те отнесе нанякъде, ако те пренесе през отегчителната обедна почивка, през самолетния полет, през часа, който трябва да прекараш наказан, задето си плюл хартиени топчета, това е отплатата.

А сега, край на рекламата. Хвани ръката ми. Дръж се здраво. Ще минем през тъмни места, но мисля, че зная пътя. Само не се пускай.

И ако те целуна в мрака, не се притеснявай.

Това е защото ти си моята любов.

4,3 Тук там има тигри
Here There Be Tigers,

5 Маймуната
The Monkey,

4,7 Сватбата
The Wedding Gid,

4,6 Параноично: Песен
Paranoid: A Chant,

5,3 Салът
The Raft,

5,4 Човекът, който не се ръкуваше
The Man Who Would Not Shake Hands,

4,8 Онази с косата
The Reaper’s Image,

5,2 Нона
Nona,

4,9 На Оуън
For Owen,

4,9 Камионът на чичо Ото
Uncle Otto’s Truck,

4,2 Утринни доставки (Млекар № 1)
Morning Deliveries (Milkman #1),

5,4 Баба
Gramma,

5,3 Протокът
The Reach,

4,9 Бележки (Skeleton Crew)
Notes (Skeleton Crew),

Издание:

Стивън Кинг. Маймуната (сборник)

ИК „Плеяда“, София, 1993

Превод от английски: Мария Парушева, 1993

Художник: Петър Станимиров, 1993

Печат: Полипринт, Враца