Богдан Богданов
Романът — античен и съвременен

(Опит върху поетиката и социологията на античния и западноевропейския роман)

Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.

Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът ни въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за античния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.

Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.


Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: Романът — античен и съвременен

Издание: Първо издание

Издател: Издателство „Наука и изкуство“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1986

Тип: монография

Националност: Българска

Печатница: „Александър Пъшев“, Плевен

Излязла от печат: август 1986 г.

Редактор: Исак Паси

Художествен редактор: Жеко Алексиев

Технически редактор: Бойка Панова

Рецензент: Атанас Натев; Гено Генов

Художник: Николай Александров

Коректор: Сенка Георгиева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5200