Борис Младенов-Young
Мисли, надживели вековете

(Афоризми, сентенции, народни мъдрости, лични мнения, съждения и умозаключения, епиграми и епитафии)

За книгата и автора

Книгата „Мисли, надживели вековете“ е един прекрасен сборник от сентенции, епиграми, афоризми и прочие, поетично претворени, благозвучни, приятни за четене и лесни за разсъждения, усвояване и поуки. И тя, както и в предишните четири поетични книги на Борис Младенов-Young, стиховете са филигранно изплетени истини — лично сътворени или майсторски репродуцирани световно известни мъдрости. И в нея всичко е поднесено интересно и приятно за четене и размишления.

За автора би следвало да кажа, че го открих като приятел след половинвековно прекъсване, а като творец — само преди няколко години. И съм изумен от грижовността му към семейството, научно-приложната му дейност като известен у нас и в Австралия хуманен лекар и усърдно развитие на литературно-творческите му заложби. Но навярно само така човекът става образец за истински преживян живот.

Христо Мандев — Хижар


Издание:

Автор: Борис Младенов — Young

Заглавие: Мисли, надживели вековете

Издание: първо

Издател: „Фабер“

Град на издателя: Велико Търново

Година на издаване: 2016

Тип: Стихосбирка

Националност: българска

Печатница: Издателство „Фабер“

Редактор: Христо Мандев

Коректор: Христо Мандев

ISBN: 978-619-00-0380-9

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4488