Демон, който плете фабули и ви кара да настръхвате за собствено развлечение…

Тайм

„Мъглата“ е една от най-хубавите творби на Стивън Кинг, изследваща техноужаса.

Кърби Макколи

Мъглата напредва ужасяващо тихо. Бавно обхваща в безплътна прегръдка малкото градче, но… това е прегръдка, която носи мрак, страх и смърт.

5 Бележки (Skeleton Crew)
Notes (Skeleton Crew),

5,4 Мъглата
The Mist,

5,2 Разходката
The Jaunt,

5 Компютърът на боговете
Word Processor of the Gods,

4,6 Плажен свят
Beachworld,

5 Балада за гъвкавия куршум
The Ballad of the Flexible Bullet,

Издание:

Стивън Кинг. Мъглата (сборник разкази)

Издателска къща „Плеяда“, София, 1994

Художник: Петър Станимиров, 1994