Анри Перюшо (1917–1967), вече добре познат на българския читател със своите биографии на френски художници — импресионисти и постимпресионисти, умее да изгражда книгите си като завършени художествени произведения, без да излиза от рамките на фактическия материал.

В „Животът на Реноар“ той разширява канавата на биографичния разказ, майсторски вплита в неговата тъкан нишките на други съдби и събития, обогатява с багри и перспектива картината на една забележителна епоха в историята на новото изкуство.

На фона на тази увлекателна панорама той проследява наглед безбурното, но в същност толкова богато и интензивно творческо развитие на Реноар, като анализира със симпатия и проникновение неговите етапи и перипетии.

6 Животът на Реноар
La Vie de Renoir,