„Животът на Сезан“ не е романизирана биография, а задълбочено изследване, в което авторът, както сам той казва, не поднася на читателя нищо, което не би могъл да обоснове. Анри Перюшо (1917–1967), автор на поредица животописи на големи майстори на френския импресионизъм и постимпресионизъм, е обиколил всички места, където е живял и работил Сезан, разпитал е съвременници и свидетели, проучил е обширна литература, издирил е много документи, останали незабелязани от изследователи и критици, и така е прибавил нови материали към източниците на Сезановата биография. При това научната добросъвестност тук се съчетава щастливо с увлекателен стил, драматизмът и съпричастността — с тънък хумор.

5,5 Животът на Сезан
La Vie de Cézanne,

Издание:

Автор: Анри Перюшо

Заглавие: Животът на Сезан

Преводач: Борис Нанов; Пенчо Симов (стихове)

Година на превод: 1966; 1980

Език, от който е преведено: френски

Издание: второ

Издател: „Български художник“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1980

Тип: биография

Националност: френска

Печатница: ПК „Георги Димитров“, София

Излязла от печат: 30.VIII.1980 г.

Редактор: Никола Георгиев

Редактор на издателството: Ани Владимирова

Художествен редактор: Иван Димитров

Технически редактор: Спас Спасов; Йордан Йорданов

Художник: Михаил Енев (снимки)

Художник на илюстрациите: Ани Владимирова; Атанас Василев

Коректор: Евелина Георчева

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4815