Марсел Пруст
По следите на изгубеното време

(Запленен от момичета в цвят)

Том II

Втората част на забележителното произведение на Марсел Пруст „По следите на изгубеното време“, както и първата, илюстрира схващането на автора за целта на литературната творба: тя трябва да преоткрие — извън безплодното течение на всекидневния и светски живот — мисловния свят, разглеждан в светлината на вечното, което е всъщност и самото изкуство.

6 По следите на изгубеното време II
À l’ombre des jeunes filles en fleurs,
Забранено


Издание:

Автор: Марсел Пруст

Заглавие: По следите на изгубеното време

Преводач: Лилия Сталева

Година на превод: 1983

Език, от който е преведено: Френски

Издание: Първо

Издател: ДИ „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1984

Тип: роман

Националност: Френска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“ — София

Излязла от печат: януари 1984 г.

Редактор: Стоян Атанасов

Художествен редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Иван Скорик

Художник: Владимир Боев

Коректор: Стефка Прокопова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1683