Читателю, скитал ли си по родните земи?

Бродил ли си из буренясващи ниви, оредяващи гори, корита на изсъхващи реки?

Бил ли си из пустеещите села на Балкана и Родопите?

Виждал ли си порутените къщи и сринатите до земята плевни?

Застигала ли те е мелодията на кавал на самотен пастир, залутан с козичките си нейде в затънтени краища?

Вървял ли си срещу вятъра по очукан друм, докато нощта се спуска и зверовете излизат да търсят плячка?

Чувал ли си историите за последните българи по тези изоставени и погълнати от дивото земи?

Можеш ли, скъпи приятелю, разлиствайки страниците на тази книга, да споделиш сълзите и понесеш скръбта им?

Срещни се с последните българи и се пренеси в техния свят…

… преди окончателно и безвъзвратно да е рухнал.

Колекция Дракус е логическо продължение на едноименното списание за фантастика, фентъзи, крими и разкази на ужаса. Конкурсите, които организираме, и произведенията, които получаваме, ни убедиха, че сред българските автори на остросюжетна литература има такива, които искаме да срещнем с читателите, че произведенията им заслужават да заемат място в колекциите на любителите на хубавата книга.

0 Бащи