Черният нарцис е първата книга от поредицата за Котарака, като до момента историята за него е запланувана в шест големи книги-игри и съпътстващи ги разкази-игри. Книгите ще следят неговата основна история, а разказите — най-често отделни случки или мисии. Главният герой в тези приключения е момче, загубило родителите си като съвсем малко, впоследствие отгледано от своя чичо Гобин, наемен убиец, твърдо решен да превърне племенника си в най-добрия професионалист, бродил по Крея. Момчето се оказва изключително талантливо и още невръстно усвоява на завидно ниво умения които са безценни за професията му и оцеляването на улицата.

По стечение на обстоятелствата, в „Черният Нарцис“ Котарака се оказва замесен в заговор и е заставен да извърши важно политическо убийство. Как ще подходи към ситуацията, на кого ще се довери и каква част от цялата мистерия ще успее да разкрие — това зависи единствено от твоите решения и съобразителност.


Издание:

Автор: Ал Торо

Заглавие: Котаракът и Черният нарцис

Издание: първо

Издател: Сдружение „Книги-игри“

Година на издаване: 2011

Тип: книга игра

Националност: българска

Печатница: „Инвестпрес“ АД

Художник: Светослав Петров

Художник на илюстрациите: Светослав Петров

Коректор: Антоанета Халачева

ISBN: 978-954-799-955-8

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1419