Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа Персевал или Разказ за Граала (Кретиен дьо Троа, Персевал или Разказ за Граала, превод от старофренски — Паисий Христов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2010. Книгата е включена в „Моята библиотека“.). Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.