Книгата, която е пред вас, е книга за далечното бъдеще — времето, когато човечеството ще се отправи на път за звездите, вън от Слънчевата система. Тогава пред хората ще стоят необикновени проблеми — да произвеждат антивещество, да пътуват със скоростта на светлината, да завладяват странни светове, мъртви планети.

Какви трябва да бъдат тези науки, които ще ни изведат към звездните простори?

Какви трябва да бъдат тези хора, които ще странствуват дълги години из Космоса, скътали в душите си спомена за родната Земя?

Какви ще бъдат опасностите, дебнещи човека в непознатите светове?

Това са въпросите, поставени в следващите страници.