Романът „Младият бог“ на австрийската поетеса и писателка Алма Йохана Кьониг (1887 — 1942), жертва на хитлеризма, е нейната най-зряла и вдъхновена творба, която тя създава през последните две години на живота си. Книгата е посветена на детството и младостта на римския император Нерон (37 — 68 г.), като авторката е искала да покаже не само какъв е бил Нерон, но и как се става Нерон. Черпейки от историческите факти, Кьониг е успяла да създаде един „роман на антивъзпитанието“, вярна по този начин както на традициите в немскоезичната класическа литература, така и на прогресивните идеи на своето време.