Живи растения… мъртви хора?

Бащата на Маргарет и Кейси прави някакви странни опити с растения в мазето на къщата им.

Той се готви да впечатли света с откритията си.

Но защо ли не позволява на никого да припари долу?

Маргарет и Кейси се безпокоят за баща си. Особено когато виждат някои от растенията, които той отглежда в мазето. После забелязват, че баща им има листа вместо коса по главата си и се храни с…

Дали доктор Брюър се е превърнал в растение или някакво растение се прави на бащата на Маргарет и Кейси?

Само те двамата могат да спасят баща си от чудовищния експеримент.

Книгата е забранена за четене по молба на преводача.