Преследван от кръвожадна армия, пленен от чара на красивата и коварна разбойническа главатарка Червената каня, великолепният варварин предизвиква безпощадния и зъл магьосник Аманар и се впуска в ожесточена борба с най-мрачния демон-бог — Съществото, което поглъща човешки души.

5 Конан Непобедимия
Conan The Invincible,