Роботи, романтика и религия създават неповторима комбинация в този изключителен роман!

В края на изследваната част на галактиката има планета, сполучливо наречена „Краят на нищото“. Цяло хилядолетие на нея се труди странно общество от хора и роботи, чиято цел е създаването на съвършена религия.

„Саймък се завръща към своите любими теми пристъпвайки към тях умно, със смайваща оригиналност — нещо изключително приятно.“

Киркъс Ривюс

5 Проектът
Project Pope,