Този познат и непознат свят, в който е нашето начало, нашите сривове, нашият възход… Свят, в който мистичното се смесва с реалното и с пророчеството​ за бъдещето.

Бурната история на човечеството, от зараждането на Вселената до разцвета на цивилизацията, която може да бъде поднесена единствено от кого?

Разбира се, от неподражаемия Хърбърт Уелс!

Годините и събитията в тази „кратка история на света“ са представени така, както ги е описал световноизвестният писател фантаст Хърбърт Уелс.

В края на втория том е приложена хронологична таблица, в която историческите дати са актуализирани според последните научни изследвания.

Б.ред.

 

5 Кратка история на света
A Short History of the World,